TelliKMA autojuhi moodul

TelliKMA autojuhi moodul on mõeldud Ladu20 logistikamooduli laiendusena, et:


Autojuhile kuvatakse Ladu20s konkreetsele autojuhiga laost väljunuks registreeritud veoringi(de) klientide loetelu.

Autojuhil on võimalik vaadata kaardivaates klientide asukohti.

Kliendi avamisel kuvataks autojuhile loetelu selle kliendiga seotud dokumentidest (üldjuhul on mitme saatelehe/ arve puhul  üleandmiseks koonddokument).

Dokumendi avamisel avaneb loetelu kaupadest ja lähetatud kogustest. 

Kui üleandmisel selgub, et klient ei võta vastu mingit kaupa dokumendil olevas koguses, siis on võimalik rea avamisel registreerida probleemi põhjus ja tagastatud kogus.  

Dokumendi üleandmise registreerimiseks avaneb aken kus kasutajal on võimalik kliendilt küsida ekraanile allkirja ja vajadusel teha ka saadetisest pilte. 


Revision #3
Created 25 December 2019 20:04:05 by Andrus
Updated 18 January 2024 10:33:59 by Kaiu