Sündmus

Sündmus - Külastus (kliendivisiit), kõne (telefon, skype,...) või muu.
Sündmuste registreerimine on soovitatav selleks, et kliendisuhte ajalugu jääks edaspidiseks analüüsiks korralikult alles.


Revision #2
Created Mon, Oct 21, 2019 5:25 PM by Andrus
Updated Wed, Oct 23, 2019 2:27 PM by Saara Lorette