Paigutamine

2020-05-11_18h06_58.png"Pagutamine" menüüpunkti all saab registreerida kauba ümberpaigutamisi.

Akna avamisel kuvatakse kasutajale süsteemi poolt välja arvutatud paigutuskorraldusi.

Loetelus kuvatakse kuhu ja mis kogus kaupa on vaja tuua.

Paigutuskäsud saavad olla kas aluse (pakkeüksuse) või kaubapõhised. 

Peale loetelust mingi rea avamist kuvab programm partiide lõikes laoaadresse kus kaup asetseb.

Roheline (K) täht näidisel informeerib kasutajat et vastava aluse markeering on kleebitud.


Screenshot_20191123-084629_Laomees.jpg

Kauba paigutamiseks tuleb esimese sammuna kasutajal skännida kaup ja  aadress kust kaup võetakse, selle peale avaneb kauba koguse ja sihtaadressi sisestamise aken.


Screenshot_20191123-084616_Laomees.jpg

Teiseks etapiks on registreerida ümberpaigutatava kauba kogus ja  sihtaadress.

 

 

 


 


Revision #7
Created 25 October 2019 09:07:06 by Saara Lorette
Updated 25 March 2022 12:54:53