Laoseisu fikseering

"Laoseisu fikseering" menüüpunkti all saab jooksvalt fikseerida vigaseid laoseise.

 

Esimese sammuna tuleb skännida kaup. Seejärel  avaneb loetelu kauba partiidest ja paigutustest.

Skännides nüüd laoaadressi filtreerib programm koheselt välja vaid need partiid mis asuvad just sellel aadressil


Screenshot_20191123-090110_Laomees.jpg

Teiseks etapiks on registreerida ümberpaigutatava kauba kogus ja sihtaadress.

 

 

Sama funktsionaalsuset soovitame kautada ka lihtsalt laoseisude pisteliseks kontrollimiseks. 


Screenshot_20191123-090118_Laomees.jpg

 

Olukorras kus kauba kontrolli käigus selgub, et aadressil on õige kaup, aga vale partii, siis selle korrigeerimiseks on võimalik vajutada nuppu "kanne".

Avanevast aknast tuleb valida õige partii. Peale salvestamist teeb programm partiide laoseisude korrigeerimise.


Revision #3
Created 25 October 2019 09:09:41 by Saara Lorette
Updated 25 March 2022 12:55:56