Kauba vastuvõtmine(sissetulek ja tagastus)

Screenshot_20191122-083919_Laomees.jpgAknas "Vastuvõtmine" saab teha nii sissetulekuid kui klientidelt kauba tagastusi (tagastused salvestatakse Ladu20-s negatiivsete väljastustena). 

 

Dokumendi tegemise alustamisel  tuleb sisestada arvele võetava saatelehe info (number,kpv...) ja valida tarnija (või kauba tagastaja) kelle kaupa vastu võtma hakatakse. Juhul kui laosüsteemis on olemas ostutellimus või tagastustaotlus, siis on võimalik vastav dokument valida "alusdokumentide loetelust". Alusdokument on vaid informatiivne  info laomehele kaupadest mis peaks lattu saabuma. 

Alusdokumentide loetelus kuvatakse aktiivseks valitud tarnija dokumente. Olukorras kui vaadatakse alusdokumentide loetelu nii, et tarnijat ei ole määratud, kuvatatakse alusdokumentidena kõigi tarnijate kõik lähima paari päeva saabumistähtajaga ostutellimusi, saatelehti ja tagastustaotlusi


Põhiline sissetuleku protsess on skännida kõik kaubad ja registreerida  saabunud kogused. Screenshot_20191122-084614_Laomees.jpg

Sõltuvalt kauba tüübist tuleb lisaks kogusele registreerida ka aegumiskuupäev ja/ või  partii info

GS-128 standardile vastavast joonkoodist loeb Laomees tarkvara välja kogu seal sisalduva info sh. aegumiskuupäev, LOT number ja  kaalukaupade kaalud. 

Kui mõnedel arvele võetavatel kaupadel puudub joonkood, siis on võimalik neid arvele võtta laomehel valides vastava kauba haldusdokumendilt käsitsi ja sisestades vajalikud andmed.

Soovi korral on võmalik täiendavalt koheselt kauba ülelugemise käigus märkida ära aadress kuhu kaup paigutatakse laos. Seda soovitame teha vaid olukorras kui kaup paigutatakse vastuvõtul ülelugemise käigus koheselt otse kauba asukoha riiulisse. Tavapärasem vastuvõtu töökorraldus on kahe-etapiline: kõigepealt loetakse saabunud kaup üle ja seejärel hakatakse üleloetud kaupa lattu riiulitele paigutama.

 

Tagastustel juhtub tihti olukorda kus osa lattu saabuvast kaubast ei ole enam kasutuslõlblik. Aitamaks sellises olukorras tööd kiirendada on laomehel võimalik registreerida mis kogus tuleks märkida kui "praak" ja/või "maha kanda". N. kui  registreerida, et tagastati 20 ja praaki kanda 2 ja maha kanda 1,  siis tagastusdokumendile tuleb koguseks 20 ja täiendavalt teeb süsteem automaatselt praagi-  ja mahakandmise dokumendid vastavalt kogustega 2 ja 1.

Jäädvustamaks saabunud kauba olukorda on laomehel samas võimalik teha ka saabunud kaubast pilt.

Kui tehakse kauba arvelevõtmise dokumenti ja sama käigus antakse tarnija autojuhile kohe vastu ka mingit kaupa (n. ringlustaara) siis need vastassuunas liikuvad kauba kogused saab registreerida ka samale dokumendile valides valides vastava kauba ja pannes koguse aknas tunnuse "tagastus".  Selleks, et süsteemis oleks dokumendid korrektsed on Ladu20 enamasti seadistatud nii, et arvelevõtmise protsessi lõpus Ladu20 tõstab vastasmärgiga read eraldi dokumendile. 

Kui partiipõhist kaalukaupa võtakse arvele tükkhaaval iga tükki eraldi skännides, siis selleks, et ei oleks igal real vaja sisestada aegumiskuupäeva, on mõistlik sisestada aegumiskuupäev esimese tüki skännimisel ja seejärel "lukustada" partii andmed ja skännida seejärel kiiresti kõik järgmised tükid.

 

Lisaks saabunud kaubale on võimalik registreerida ka kaubaga koos saabunud ringlustaara. Selleks tuleks minna lehele "ringlustaara" ja valida loetelust vastavad taarad ja registreerida saabunud kogused. 

Kaupa vastu võttes on laomehel võimalus koheselt ka teha pilt kaubast. Pilt salvestub süsteemi seotuna konkreetse arvelevõtmise ja kaubaga ja seda on võimalik vaadata Ladu20s.


Erinevad head kasutusjuhud

* Kui võtta arvele kaupu millel puudub joonkood, on võimalus süsteem seadistada nii, et alati trükitaks automaatselt kauba arvelevõtmisel kohe printerist õige kogus kleepse mis saab koheselt kaubale kleepida. 

* Ajutiste joonkoodide kasutamine - selleks et mingi konkreetne kauba kogus (n. alusetäis) mõnes järgmises tööetapis saaks üheselt tuvastatud, on võimalik Laomees programmi seadistada rea salvestamisel palve registreerida vastav kood. 

 


Revision #9
Created 25 October 2019 09:06:28 by Saara Lorette
Updated 25 March 2022 12:46:00