Inventuur

Laomehe Inventuuri mooduliga registreeritakse Ladu20s alustatud inventuuridele laoseise (inventuuri blanketile on süsteem pannud kõik kaubad ja partiid mida sooviti inventeerida).

Esimese etapina on vaja valida millisele invenuuri blanketile kasutaja oma tegevust registreerima hakkab. 


Screenshot_20191123-113022_Laomees.jpg

Seejärel kõik rutiinne töö: skännitakse kaup ja aadress, valitakse vajaduse puhul konkreetne partii ja sisestatakse aadressil olev kogus. 

Juhul kui kaubal ei ole skännitavat joonkoodi on võimalik kaup valida käsitsi kaupade loetelust. Leidmise lihtsustamiseks saab kasutada otsingut.

Screenshot_20191123-113029_Laomees.jpg


Screenshot_20191123-113100_Laomees.jpgJuhul kui kasutaja leiab inventuuri käigus kauba või partii mida ei ole inventuuri blanketil, siis on tal võimalik see jooskvalt lisada kasutades selleks "+" nuppu ja sisestada vajalik info seejärel avanevas aknas.

Vajadusel võib märkida ka seda, et leitud partii on "praak kaup". Sel juhul süsteem registreerib vastava koguse praagiks. 


Kogu info jõuab Ladu20 andmebaasi kus tehakse inventuuri kohta koond. 

Kogu töö kohta jääb alles detailne info: kes, mis kell , mis kauba, mis partii ,mis laoaadressilt ja mis koguse luges.

 


Revision #4
Created 25 October 2019 09:06:58 by Saara Lorette
Updated 25 March 2022 13:03:18