Müügitoimingud

Kõige tavalisem müügiprotsess: müügitellimus >> noppekäsk >> väljastus>> arve

Müügitellimused

Enamasti on lao jaoks müügi poole esmane dokument müügitellimus. 

Müügitellimus saab Ladu20sse saabuda :

Tellimust käsitsi Ladu20sse sisestades on dokumendi kohta primaarne täita tellija ja soovitava tarneaja info.

Tellimuse sisestamisel on võimalik sisestada ettemaksu soov, soovitud transpordiviis ja muu täiendav info.

Tellimuse salvestamisel arvutab Ladu20 automaatselt tellimusele seose planeeritava veoringiga (vastavalt veoringide seadistusele).


 

Kui tellimuse klient ja soovitud tarneaeg on sisestatud tuleb registreerida tellitavad kaubad.

Kaupade sisestamiseks avaneb kaheosaline aken- akna vasakus pooles on loetelu juba dokumendil olevatest kaupadest, paremal poolel on kaupade loetelu, millest on võimalik kaupu dokumendile valida. 

Kauba valimiseks tuleb paremalt poolelt valida kaup ja peale ENTER või hiirel topeltkliki vajutamist liigub kaup vasakule poolele üles osasse kus on koheselt võimalik sisestada soovitud kogus ja hinnad. Kui süsteemis on korrektselt kirjeldatud kõik hinnareeglid, siis tuleb koheselt hinnalahtisse kliendile kehtiv hind.

Üldjuhul on tellimus tehtud kauba täpsusega. Et võimaldada kontrollitult müüa n. praakpartiisid on TelliKMAs ja  Ladu20s võimalik sisestada tellimus ka partiipõhiselt.

Kui on soov kliendile registreerida tellimus mingile konkreetsele kaubapartiile, siis saab selle partii valida paremal poolel olevast alumisest partiide loetelust. Nii on võimalik n. konkreetselt müüa soodus- või aeguvaid partiisid.

Aeguvate kaupade kohta on igal tellimuse real koheselt info kauba aegumiskuupäevade miinimumnõuetega. Kui elektroonselt saabuval tellimusel on vastav info juba tarnija poolt saadetud, siis kasutab süsteem seda tingimust. Kui seda infot tellimuse saabumisel kaasas ei ole, arvutab Ladu20  igale tellimuse reale realiseerimiskuupäeva automatselt vastavalt Ladu20s kirjeldatud kauba värskuse kokkulepetele.

 


Selleks, et tellimusest tekiks noppekäsk tuleb tellimus kinnitada. Tellimust saab kinnitada  müügitellimuste loetelus. Sõltuvalt kliendi äriprotsessidest saab süsteemi seadistada tellimusi automaatselt kinnitama (vajalik KMA poole eraldi seadistamine).


Kui soovitakse kaupa väljastada ilma mobiilse töövahendita, siis selleks tuleb tellimus Ladu20st otse väljastada. Seda saab teha müügitellimuste loetelus nupuga "väljasta". Nupu vajutuse peale Ladu20 kontrollib kaupade olemasolu ja teeb automaatselt väljastusdokumendi ja kuvab selle kasutajale. 

 

 

 

Väljastused

Väljastuste loeteleus on Ladu20 kõik kauba laost väljastamised.

Siia tulevad kokku nii mobiilselt Laomees tarkvaraga väljastatud dokumendid kui Ladu20s müügitellimuste loetelust otse väljastatud dokumendid.

Enamasti on väljastused Ladu20 seadistatud nii et eri tüüpi dokumendid on leitavad väljastuste loetelus eraldi lehtedelt.

Väljastuse dokumendid tekivad Ladu20sse peamiselt:

Väljastuste osa on Ladu20s koos mitu eri funktsiooni:

 

Kaubatagastuste ja hinnaparanduste halduses on kasutajal näha ülevaatlikult kliendi kaubapõhine tehingute ajalugu ja selle alusel võimalik otsustada et kas ja mis hinnaga on võimalik kaupa kliendil tagastada. 

 

 

 

Arved

Arved Ladu20 on raamatupidamislikud väljundid väljastustest. Arved võivad olla nii üksiku väljastuse kui mitme väljastuse kohta koondarvena.  Ilma väljastusteta arveid Ladu20s teha ei saa!

Sõltuvalt seadistusest koostab enamasti Ladu20 kliendile  arve kauba komplekteerimise lõpus automaatselt. Automaatselt noppimise lõpus ei tehta arveid kliendile kellele saadetakse koondarve. 

Arve käsitsi koostamiseks tuleb väljastuste loetelust valida dokument millele arve koostada ja vajutada menüüst "koosta arve". Juhul kui Ladu20 leiab, et samale kliendile on mitu väljastust millest on arve koostamata, siis avaneb aken kus kasutaja saab valida kas  ja milliste väljastuste kohta koostada koondarve. 

 

EDI

Kui kliendikaardil on seadistatud  mõni arve elektroonne edastusviis (e-arve, Telema, Edisoft, e-mail, ...), siis lähetab Ladu20 dokumendi automaatselt vastavat kanalitpidi kliendile. 

Raamatupidamisse edastamine

Sõltuvalt seadistusest saadab Ladu20 arve andmed automaatselt koheselt ka raamatupidamisprogrammi.

 

Korrigeerimised = hinnaparandus, ümberhindlus

Selleks, et teha kliendile hinnaparandus on kõige mugavam kasutada Ladu20 moodulit "hinnaparanduste haldus".

Peale seda kui on kasutaja on valinud, kes on klient kellele hinnaparandust tehakse tuleb tal valida kaup/ kaubad millele hinnaparandus teha. 

Analoogselt kõigi teiste dokumentidega on ka hinnaparandusdokumendi sisu aknal 2 poolt: vasakul poolel on dokumendil olevad read ning paremal poolel on üldine kaupade loetelu.

Valides paremal poolel asuvast ülemisest kaupade loetelust kauba, avaneb parempoolses alumises loetelu infoga, mis kuupäevadel, mis hinnaga ja kogustes ja mis partiides vastav klient on seda kaupa saanud.  

Kasutajal tuleb sellest loetelust valida muutmiseks sobilik rida ja sisestada kas uus hind või allahindluse %.

Korrektse statistika saamiseks soovitame registreerida ka hinnaparanduse tegemise põhjus. 

Peale seda kui kõik vajalikud hinnamuudatused on registreeritud, tuleb kasutajal dokument lõpetada vajutades nupule "salvesta ja aktsepteeri muudatused" ja selle käigus koostatakse kliendile hinnaparanduse kohta arve. 

 

Kaupade tagastus

Kaupade tagastamise protsessis võivad olla mimed osad:

  1. Ladu20sse võib olla registreeritud tagastustaotlus. (Negatiivne, eri tüüpi müügitellimus)
  2. Kaup tagastatakse lattu ja saabunud info registreeritakse Laomees tarkvaras saabumise hetkel
  3. Ladu20 "kaubatagastuste halduses " kontrollitakse müügiosakonna poolt dokument üle ja aktsepteeritakse

Tagastustaotlused võivad olla kliendi poolt saadetud läbi Telema (n. Selver teeb nii) või sisestatud kas TelliKMA programmis müügiagendi poolt või otse Ladu20sse.  

PS. Tagastustaotlus ei ole kohustuslik dokument.

Ladu20 "kaubatagastuste halduse" moodulis on halduril täielik ülevaade kliendipõhiselt kauba liikumiste ajaloo kohta kus on korrektselt kuvatud mis kogused, mis hinnaga ja mis partiidest klient on kaupa saanud. Samas on koheselt kuvatud ka see kui palju on klient kaupa varasemalt tagastanud. 

Vasakpoolses loetelus on kaubad, mis on tagastatud. Read on punased seni kuni nad ei ole veel süsteemis seotud konkreetsete väljastustega.

Minnes vasakul pool mingi rea peale kuvab Ladu20 kohe parempoolses alumises loetelus millal ja mis tingimustel klient on vastavat kaupa saanud.  Selleks, et vastavad read siduda tuleb vastaval seotaval real klikata ja vajutada "Salvesta". Kui tagastatav kogus on suurem kui konkreetse seotava müügiga kliendile kaupa väljatati, siis ilmub kasutajale vastav teade ja tal on võimalus kas rida poolitada või siduda hoolimata süsteemi poolt leitud veast. 

Veel üheks võimaluseks tagastusi sisestada on avada müük-tavaväljastused. Akna avamise järgselt tuleb teha hiireklikk sobiliku dokumendi rea peal ja vajutada klaviatuuril CTRL+T. Selle peale avaneb uus aken mille paremalt poolelt tuleb valida kaup ning vasakule poole tuleb sisestada kogus. Kui kõik kaubad ja kogused on dokumendile lisatud, siis tuleb vajutada "aksepteeri ja lukusta" ning tagastus ongi vormistatud.